Saturday, January 13, 2024

THE FIRST FILM I SAW WHICH IS NOT ON LETTERBOXD

 

ลองเล่น letterboxd มาได้ระยะหนึ่ง โดยเน้นใส่ชื่อหนังที่เราได้ดูทางวิดีโอเทปในปี 1986-1987 เป็นหลัก แล้วเราก็ได้พบกับหนังเรื่องแรกที่เราได้ดู แต่หนังเรื่องนั้นไม่มีบันทึกไว้ใน letterboxd และหนังที่ได้รับเกียรติ “นอกสารบบ letterboxd” เรื่องแรกในชีวิตของเราก็คือ

 

“ร่านดอกงิ้ว”  (1987, Pantep Attagaiwalwatee พันธุ์เทพ อรรถไกวัลวที)

 

เพราะฉะนั้นเราก็เลยมาบันทึกไว้ใน facebook นี้แทน ว่าเราเคยดู “ร่านดอกงิ้ว” ที่นำแสดงโดยนาถยา แดงบุหงาแล้ว 55555

No comments: